Piatok- 16.12.2011

16.12.2011 16:12

SJL/  Hláska a písmeno v, V

        Šlabikár- str. 56/ celá, /čítať aj novú kartu s písanými tvarmi slabík/

        Písanka- str. 18/ veľké písané V, DÚ- str. 19/ cv.4

M/    Číslica 9

       PZ- str. 60/ celá, DÚ- do malého zošita napísať 2 riadky čísla 9