Piatok- 11.11.2011

11.11.2011 16:07

SJL/  Hláska a písmeno i,I

        Šlabikár- str. 42/ Hra na detektíva / slová/, str. 43/ prvé 3 vety

        Písanka- str. 28/ veľké písané I, DÚ- str. 29/ 3 riadky

M/    Číslica 6, poradie, rozklad

        PZ str. 40/ celá