Učivo a domáce úlohy

Utorok

20.06.2017 11:31
SJ/ Viem písať      Str.32 /Š,š/-po Španielsko      Vyhodnotenie ZÁVEREČNÉHO OPAKOVANIA a DIKTÁTU M/ Záverečné opakovanie učiva      Písomná práca Č/ Jedna malá pásikavá     Čítanka-str.112

Pondelok

19.06.2017 10:20
M/ Písomné počítanie     PZ-str.59/celá SJ/ Záverečné opakovanie-písomná práca       Záverečný diktát       SJ-str.108/9-prečítať

Piatok

16.06.2017 10:48
M/ Opakovanie učiva 2.ročníka      Usporiadanie čísel do 100, porovnávanie, sčítanie a odčítanie, slovné úlohy /výpočet, odpoveď/, geometria-bod, priamka, úsečka.      Precvičovať podľa malého zošita.      PZ-str.58/dokončiť za DÚ SJ/ Opakovanie učiva...

Štvrtok

15.06.2017 11:21
SJ/ Opakovanie učiva      U-str.109/14-písomne, DÚ-109/Slniečko      Viem písať-str.3/celá M/ Písomné počítanie          PZ-str.58/1, 2-dokonnčiť za DÚ

Utorok

13.06.2017 10:23
SJ/ Píšeme listy     Vyhodnetenie Diktátu č.9     U-str.104/7-ústne     Viem písať-str.29 /Q,q/-po Aquapark Č/ Neposedná Li      Čítanka- str.110/ čítať a nakresliť ilustráciu M/ Písomné počtanie     U-str.76/1,3 /riešime do PZ- str.67/  ...

Pondelok

12.06.2017 10:21
SJ/ Vety-opakovanie       Diktát č.9-str.107        Viem písať-str.28/celá /g/-kto nestihol, dopísať za DÚ M/ Písomné počítanie      PZ-str.63/1, str.55/1,2,4,5,6, DÚ-str.56/1,2 PVO/ Životné prostredie rastlín        ...

Piatok

09.06.2017 10:24
M/ Písomné počítanie     PZ-str.54/celá, str.55/1,2, str.63/2,4,6-DÚ SJ/ Adresa      U-str.102/1,2-ústne, cv.3-písomne, Lienka 1-písomne, DÚ-napíš správne svoju adresu      Viem písať-str.27/celá /e/

Štvrtok

08.06.2017 11:51
M-g/ Stavby z kociek       PZ-str.14/3,4, str.15/celá, str.16/1,2, DÚ-3,4 SJ/ Vety-opakovanie      U-str.100/1-5-ústne, 101/6-8-ústne, cv.9-samostatná práca/písomne/ PVO/ Cestovateľská správa o živočíchoch         ...

Utorok

06.06.2017 11:07
M-g/ Mnohouholníky, meranie dĺžok        PZ-str.13/celá, str.14/1,2        Malý zošit- samostatná práca /zošity zostali v škole/ SJ/ Rozkazovacie, zvolacie a želacie vety      U-str.99/12,13,14-ústne, Lienka 3-písomne      Viem...

Pondelok

05.06.2017 10:50
SJ/ Rozkazovacie, zvolacie a želacie vety       U-str.98/5,6-písomne, DÚ-98/11-písomne /4 vety/ M-g/ Mnohouholníky, vrcholy, strany       PZ-str.11/celá, str.12/1,2,4, DÚ-11/3 PVO/ Živočíchy a rastliny ako zdroj potravy...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>