Učivo a domáce úlohy

Piatok

28.04.2017 11:25
M/ Počítanie do 100 s prechodom cez základ 10     PZ-str.32/celá, str.33/4,5, DÚ-1,2,3 SJ/ Dorozumievame sa       U-str.85/ústne       Viem písať- str.15/U/-2 riadky Č/ Mimočítankové čítanie      Príhody psíka Rexíka /Pichľavé jabĺčko/

Štvrtok

27.04.2017 13:08
SJ/ O troch trpaslíkoch a princeznej      Vyhodnotenie písomného opakovania tematického celku.       U-str.84-čítať      Viem písať-str.14/J/, DÚ-napíš na pohľadnicu o Japonsku PVO/ Rast a vývin živočíchov         PZ-str.57-58 /zošity...

Streda

26.04.2017 10:48
M/ Počítanie do 100 s prechodom cez 10     PZ-str.31/celá SJ/ Slovo, slabika, hláska       Písomné opakovanie tematického celku.      Viem písať-str.13- pohľadnica /Dánsko/

Utorok

25.04.2017 10:27
M/ Počítanie do 100 s prechodom cez 10     PZ-str.30/1,2,3,4, /kto mal viac chýb v päťminútovke, docvičuje podobné príklady/ SJ/ Slovo, slabika, hláska-upevňovanie       Malý zošit- tvorene 2 a 3-slabičných slov na dané písmená Č/Keď slnce zasvieti, Kukulienka  ...

Pondelok

24.04.2017 11:10
M/ Počítanie do 100 s prechodom cez 10      PZ-str.29/1,2,4, DÚ-3,5 SJ/ Slovo, slabika, hláska-upevňovanie     U-str.83/5,6-písomne PVO/ Rast a vývin živočíchov        PU-str.56,57-/po povrch tela/

Piatok

21.04.2017 09:13
M/ Počítanie do 100 s prechodom cez základ 10      PZ-str.28/1,2,3,DÚ-5 Č/ Mimočítankové čítanie      Príhody psíka Rexíka /Pri riečke/      Prečítať a dokončiť PL /do piatka/

Štvrtok

20.04.2017 09:21
SJ/ Opakovanie-slovo, slabika, hláska        U-str.83/1-ústne, DÚ-cv.3-písomne        Viem písať-str.13- /D-Dánsko-po Dáša s Denisou idú do Dánska./ M/ Počítanie do 100 /odčítanie/      PZ-str.27/1,2,3, dobrovoľná DÚ-4,5 Č/  Janko...

Streda

19.04.2017 10:21
M/ Počítanie do 100 /sčítanie/     PZ-str.26/celá SJ/ Blahoželanie     U-str.81/4-ústne, str.82/5,6,7-ústne,cv.8-písomne    

Utorok

11.04.2017 11:18
SJ/ Blahoželanie     U-str.81/1,2,3-ústne     Viem písať-str.12 /Grécko/-dokončiť stranu M/ Počítanie do 100      PZ-str.24,25- dokončiť za DÚ Č/ Veľkonočný ježko z obilia    ...

Pondelok

10.04.2017 10:53
M/ Počítanie do 100 /sčítanie/      PZ-str.23/celá SJ/ Viaclabičné slová-upevňovanie       U-str.80/5-ústne, cv.6,7-písomne, cv.9-samostatná práca-/kto nestihol, dokončiť za DÚ/ PVO/ Odparovanie a filtrácia-pokus, pozorovanie        ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>