Učivo a domáce úlohy

Pondelok

27.03.2017 10:45
M/ Počítanie do 100     PZ-str.17/1,2,3 SJ/ Spoluhlásky-opakovanie      Písomné opakovanie tematického celku. PVO/ Pôda-úrodnosť, znečisťovanie       PU-str.47,48

Piatok

24.03.2017 11:04
SJ/ Opakovanie-spoluhlásky       U-str.74/1,4a,b-ústne, s kartičkami i/y, v pondelok bude písomné opakovanie tematického celku M/  Počítanie do 100      PZ-str.16/1,2,3, DÚ-4,5 Č/ Mimočítankové čítanie     Príhody psíka Rexíka- "Krásna poštárka"

Štvrtok

23.03.2017 09:55
SJ/ Mäkké spoluhásky      U-str.73/ Lienka1,2-úsne,3-písomne M/ Počítanie do 100      PZ-str.15/celá /kto nestihol, dokončí za DÚ/ Č/ Bim-bom     Čítanka-str.67 PVO/Pôda        PU-str.43-45      

Streda

22.03.2017 10:17
M/ Počítanie do 100      PZ-str.13,14 /PZ zostali v škole na kontrolu/. SJ/ Mäkké spouhlásky      Diktát č.8      U-str.72/26 /nakresli a napíš min.3 vety/ Zajtra si zoberte všetci /obidve skupiny/ pomôcky na ANJ!

Utorok

21.03.2017 10:22
SJ/ Mäkké spoluhlásky      U-str.71/18 /ústne/, cv.22/s kartičkami/, str.72/24-dokončiť za DÚ      Viem písať-str.9-/c/-dokončiť stranu -/písankyzostali v škole na kontrolu/ M/ Počítanie do 100 /odčítanie desiatok/     PZ-str.12/celá Č/  Psia búdka-môj...

Pondelok

20.03.2017 10:27
SJ/ Hviezdoslavov Kubín-vyhodnotenie        Viem písať-str.9 /c, slová-po cestovanie/ MAT/ Počítanie do 100         PZ-str.11/2,3,4         KOZMIX-úloha s kódom /A8S5K/ PVO/ Pôda         PU-str.42/celá    ...

Streda

15.03.2017 10:56
M/ Počítanie do 100      PZ-str.10/celá, str.11/1,2 SJ/ De,te,ne,le,di,ti,ni,li      U-str.71/22, 72/23-písomne 5 viet       Viem písať- str.8/dokončiť  Č/ Mimočítankové čítanie      Príhody psíka Rexíka

Utorok

14.03.2017 10:12
SJ/ De,te,ne,le,di,ti,ni,li       U-str.71/19-písomne /zošity zostali v škole na kontrolu/ M-g/ Meranie a rysovanie        Samostatná práca-U-87/12 /zošity zostali v škole na kontrolu/        PZ-str.P5/3-rysovanie číslic digitálnych hodín Č/...

Pondelok

13.03.2017 09:08
M-g/ Meranie a rysovanie úsečiek       PZ-str.10/2,3,malý zošit-narysuj 5 úsečiek /6cm,7cm,8cm,9 cm,10 cm/ SJ/ Slabiky de,te,ne,le,di,ti,ni,li       U-str.70/16, str.71/17-ústne, DÚ-cv.17-prepísať       Viem písať-str.8 /C/po básničku PVO/...

Piatok

03.03.2017 15:38
M-g/ Meranie a rysovanie       PZ-str.8/2, str.9/celá, str.10/1       Malý zošit- narysuj úsečky:/ AB=1 cm/,/CD=2 cm/,/EF=3 cm/, /GH=4 cm/, /IJ=5 cm/ SJ/ Mäkké spoluhlásky       U-str.70/16-ústne, cv.15-samostatná práca       Viem písať-...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>