Učivo a domáce úlohy

Streda

18.10.2017 10:10
SJ/ Delenie slov na slabiky-upevňovanie        Zajtra bude krátka písomná práca.      Putujeme za písmom-Grécke písmo-str.10/4 riadky M/ Trojciferné čísla      PZ-str.22/celá

Utorok

17.10.2017 11:05
SJ/Správa      U-str.20/1-písomne, 2,3-ústne, vedieť, čo je SPRÁVA Č/ Telefón     Čítanka-str.21-23-čítať s porozumením 1.časť /str.21/, nakresliť ilustráciu do zošita M/ Trojciferné čísla      PZ-str.20,21

Pondelok

16.10.2017 11:12
Č/ Moja prvá kniha o počítačoch     Čítanka-str.20-čítať s porozumením SJ/ Delenie slov na slabiky. Správa       U-str.19/14-ústne, Opakovanie s Opkom Hopkom1,3-písomne /rozdeľ na slabiky/       Správa- U-str.20-ústne, vedieť vysvetliť, čo je...

Piatok

13.10.2017 08:16
SJ/ Delenie slov na slabiky       U-str.18/11,12-písomne, str.19/13-ústne, DÚ-19/Opakovanie s Opkom Hopkom /Doplň do slov chýbajúce mäkčene/ M/ Dvojciferné čísla      PZ-str.17/1,2,3,4,5a, b-dobrovoľná DÚ, str.18/celá-povinná DÚ      Tabuľky-...

Štvrtok

12.10.2017 12:18
PDA/ Prečo máme stromy, ktoré majú semená ukryté     U-str.18, vedieť vysvetliť, čo sú to KRYTOSEMENNÉ RASTLINY M/ Tabuľky  PZ-str.15/celá, str.16/4, DÚ-5 SJ/ Delenie slov na slabiky    U-str.18/9, DÚ-cv.10    Putujeme za písmom-str.9-dokončiť    

Utorok

10.10.2017 11:54
SJ/ Delenie slov na slabiky       U-str.16/2, DÚ-cv.3-písomne      Putujeme za písmom- str.8/celá M-g/Meranie dĺžky úsečky       PZ-str.6/celá, malý zošit-vymysli 1 súčiastku, narysuj ju a odmeraj strany v milimetroch        Zajtra...

Pondelok

09.10.2017 09:42
SJ/ Rozprávanie príbehu. Delenie slov na slabiky    U-str.15/5, str.16/1-ústne Č/ Rohožka majstra rozprávkara    Čítanka-str.16, vedieť, čo je to LITERÁRNA POSTAVA M-g/ Meranie dĺžky       PZ-str.5/4,6, malý zošit-narysuj 8 úsečiek a odmeraj ich dĺžku v...

Piatok

06.10.2017 10:52
SJ/ Rozprávanie príbehu. Abeceda     U-str.15/5-ústne     Vyhodnotenie Diktátu č.1-oprava       Abeceda-samostatná práca /Usporiadaj 10 mien podľa abecedy/ M-g/ Meranie dĺžky úsečky       PZ-str.3/4b, str.4/celá, DÚ-str.5/5 VLA/Orientácia v...

Štvrtok

05.10.2017 12:20
M-g/ Opakovanie učiva-bod, úsečka, priamka         PZ-str.3        Vyhodnotenie Vstupnej previerky /opravná v pondelok/ SJ/ Rozprávanie príbehu       U-str.15/1,2,3,4        Kontrolný diktát č.1 PDA/Prečo existujú nahé...

Streda

04.10.2017 11:19
SJ/Abeceda-precvičovanie     U-str.14/25 a,b-písomne, samostatná práca-vytvor svoj vlastný zoznam 5 vecí, ktoré máš nakúpiť -usporiadaj ich podľa abecedy     Zajtra bude KONTROLNÝ DIKTÁT č.1! M-g/ Opakovanie učiva 2.ročníka      PZ...
1 | 2 | 3 >>