Učivo a domáce úlohy

Piatok

15.12.2017 09:42
SJ/ Vynález kníhtlače      Putujeme za písmom-str.24,25-dokončiť za DÚ M/ Násobilka a delilka číslom 2 a číslom 3-upevňovanie       PZ-str.57/celá, DÚ-str.58/1,2,3,4 /len výsledky dopísať priamo do PZ/ VLA/ Rieky-dar života      U-str.26-27 /učiť sa s...

Štvrtok

13.12.2017 14:26
M/ Delilka v obore do 20    PZ-str.56/celá SJ/ Vybrané slová po "P"       KONTROLNÝ DIKTÁT č.4, oprava diktátu PDA/ Prečo mláky miznú?         U-str.26-27, vedieť vysvetliť vyparovanie a skvapalňovanie

Streda

13.12.2017 11:47
SJ/ Vybrané slová po "P"-precvičovanie      Cvičný diktát /kto mal viac ako 10 chýb, diktát prepíše/. Zajtra bude KONTROLNÝ DIKTÁT. M/ Delilka číslom 3     Delilku číslom 3 napísať do malého zošita vedľa násobiky.     PZ-str.55/celá Č/ Opice z našej...

Utorok

12.12.2017 10:00
SJ/ Vybrané slová po "P"- opakovanie      U-str.43/18-písomne, 19,21-ústne M/ Delilka v obore do 20     PZ-str.53,54 Č/ Opice z našej police     Frickovo veľké dobrodružstvo /str.29-33/     

Pondelok

11.12.2017 09:20
Č/ Opice z našej police      Frickova prvá rozprávka /str.24-25/      Jožko má nepríjemnosti /str.25-28/       Prečítať a vedieť povedať obsah svojimi slovami. Doniesť PL/kto dnes zabudol/. SJ/ Vybrané slová po P /kopyto, pykať/    ...

Piatok

08.12.2017 09:54
SJ/ Vybrané slová po P-pýr, pysk, pytliak       U-str.41/7-ústne, 8,9,10,11a-písomne, DÚ-42/11b-písomne       Putujeme za písmom-str.23/celá M/ Násobilka číslom 3     Napísať do malého zošita násobilku číslom 3- DÚ-naučiť sa!    ...

Štvrtok

06.12.2017 17:24
PDA/ Veci okolo nás /TEPLOTA/         U-str.25 SJ/ Vybrané slová po P /pýtať sa, pýr/      U-str.41/5,6      Putujeme písmom-str.22 /DÚ- posledné 4 riadky/ M/ Násobilka v obore do 20    PZ-str.48/celá     Násobenie...

Streda

06.12.2017 13:16
Ć/ Mimočítankové čítanie "Opice z našej police"     Fricko sa učí rozprávať/str.19-20/-PL     Ferko je rozčúlený /str.20-23/ -DÚ-čítať s porozumením a vypracovať PL /do pondelka/

Utorok

05.12.2017 12:39
SJ/ Vybrané slová po P /pyšný/      U-str.40/2,3 M/ Násobilka v obore do 20     PZ-str.46,47/dokončiť za DÚ-kto nestihol/ Č/ Opice z našej police    Fricko začína žiť - /str.17-19/ - čítať s...

Pondelok

04.12.2017 12:43
M/ Násobilka a delilka číslom 2       Malý zošit-delilka číslom 2 /naučiť sa/ Č/ Opice z našej police      Ako sa to začalo-pracovný list /4.úloha-dokončiť za DÚ/, druhú stranu PL nie-budeme robiť zajtra na hodine !!!      ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>