KOZMIX-vzdelávací portál - 2.B

kamos.kozmix.sk  

Kód úlohy1 /Sčítanie/ : QBA7B
Kód úlohy2 /Počítač/: W6O3A
Kód úlohy3 /Odčítanie od čísel 15-18/: K46XH
Kód úlohy4 /Čas-celá hodina/: WA15T
Kód úlohy5 /Čas-polhodina/: G5LCY
Kód úlohy6/Animácia/:BLJCJ
Kód úlohy7 /Slová/: PEZ4M
Kód úlohy 8/Kalendár/: TZ7MH
Kód úlohy9 /Základné geometrické pojmy/: M1EZP
Kód úlohy 10 /Hudobní detektívi/: OFWAQ
Kód úlohy 11 /Desiatky a jednotky/ UCGTZ
Kód úlohy 12 /Určovanie poradia a usporidanie čísel 50-100/ L6SYC
Kód úlohy 13 /Prečo je cvičenie dôležité/ XDRU3
Kód 14 /Sčítanie a odčítanie jednociferných čísel/ P845W
Kód 15 /Fotografia/ JCDL9
Kód 16 /Zamestnanie/ 39UWM
Kód 17 /Ochrana pôdy/ 7G9MU
Kód 18 /Metre/ W6W1O /O ako Oto/
Kód 19 /Centimetre/ R5FX5
Kód 20 /Pripočítanie celých desiatok/ A8S5K
Kód 21 /Odčítanie celých desiatok/ 4M715
Kód 22 /Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel /PMRAR/
Kód 23 /Pripočítanie a odčítanie celých desiatok /13AXZ/
Kód 24 /Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 / 4W3YR
Kód 25 /Vety/ XELQP
Kód 26 /Odčítanie s prechodom cez desiatku v obore 0-100/ WPYOM/
Kód 27 a 28 /Písomné sčítanie dvojciferných čísel/QYJBX
 
 
 
Precvič si sčítanie a odčítanie do 100:

ZAŽI RADOSŤ S MATEMATIKOU

www.matika.in/sk/

SLOVENČINA

 

Detské weby:

pastelka.sk

Pre potešenie i poučenie:

www-en.toupty.com/

 

4.ročník KOZMIX-vzdelávací portál

kamos.kozmix.sk/zadat-kod-ulohy/

Kód úlohy 1: Zloženie počítača/ A3S3Q/

Kód úlohy 2: Slušné správanie na internete-netiketa/ FYJDA/

Kód úlohy 3: Nástrahy internetu /KW67J/

Kód úlohy 4: Počítačové vírusy /QHP4B/

Kód úlohy 5: Abeceda internetu /1P4P5/

Kód úlohy 6: Bezpečne na internete /SGZZR/

Kód úlohy 7: E-mail /P513Q/

Kód úlohy 8: Tajomstvo editora: /CMKJN/

Kód úlohy 9: Upravujeme text /KHH6P/

Kód úlohy 10: Myš alebo dotyková plocha? /B3EZX/

Kód úlohy 11: Súbory a priečinky /DLW9N/

Kód úlohy 12: Počítačový program ako nástroj /8WET1/

Kód úlohy 13: Počítačová knižnica /JQSKX/