Informácie z RZ

 

RZ 22.9.2016

 

Z obsahu:

 

 1. 1. Rada rodičov schválila poplatky na šk. r. 2016/17- FOND RODIČOV:20€ na 1.dieťa v škole/za ďalšie neplatíte, platíte za staršie dieťa/
 2. 2. POISTNÉ- za stretu vecí /dobrovoľné/ v POOPERATÍVE-0,80€ /príp. násobky/-poistna hodnota do 66€
 3. 3. V najbližších dňoch je plánovaná odstávka školskej jedálne-o jej priebehu bude info na stránke školy/deti budú dostávať "suché"obedy, príp. je možné deti odhlásiť zo stravy/
 4. 4. Triednym dôverníkom 2.B bol opätovne zvolený p. Milan Bartko
 5. 5. Školské psychologičky budú k dispozícii pre žiakov aj rodičov v RELAX ROOM každý pondelok /viac info bude na hlavnej stránke školy/
 6. 6. Aktualizovaný Vnútorný poriadok školy nájdete na stránke školy v sekcii Vnútroškolské dokumenty
 7. 6. Učebnice s PZ na ANGLICKÝ JAZYK /TREE TOPS/=11€ {uhradiť čo najskôr tr.uč. alebo vyuč. ANJ/
 8. 7. Učebnice: Výtvarná výchova, Informatická výchova, Hudobná výchova, Matematika budú zostávať v škole /aby sa odľahčili aktovky
 9. 8.Každý piatok od októbra bude MIMOČÍTANKOVÉ ČÍTANIE, preto ČÍTANKU nenosíme
 10. 9.Depozit za poškodený majetok v sume 1€ na žiaka uhradím z triedneho fondu /ak nič nepoškodíme, bude na konci roka vrátený/
 11. 10.Z triedneho fondu zakúpim antibakteriálne mydlo-zvýšiť hygienu /prevencia žltačky/
 12. 11.Na VÝTVARNÚ VÝCHOVU doniesť 10 výkresov A4 a 10 výkresov A3 /aj temperové farby, 2 štetce a paletu-kto ešte nedoniesol/
 13. 12. Vyplniť tlačivá /2xInformovaný súhlas/-poslať alebo doniesť-kto neodovzdal priamo na RZ 
 14. 12.Záujmové útvary /krúžky/ sú vyvesené pred triedou-záujem nahlásiť tr. uč. čo najskôr/
 15. 13. Poplatky ŠKD uhrádzať včas- vždy do 5. v mesiaci
 16. 14. FOND ŠKD 10€  na rok /pomôcky, ocenenia/-uhradiť p. vychovávateľke do konca októbra
 17. L.H.

RZ 28.4.2016

 

Stručne z obsahu:

 1. 1. Vyhodnotenie vých.-vzdel. výsledkov za 3.štvrťrok
 2. 2. Voľby rodičov do Rady školy
 3. 3. Poďakovanie rodičom za pomoc pri KURZE KORČUĽOVANIA a 2% z dane
 4. 4. Prosba o sponzoring /v rôznej forme/
 5. 5. Odsúhlasenie objednávky učebníc a PZ pre 2. ročník /Matematika a Viem písať na cestách /Comenia script/
 6. 6. Basketbalový krúžok pre dievčatá aj chlapcov-od 9.5./vždy v pondelok od 15:00 vo veľkej telocvični našej školy, záujem nahlásiť čo najskôr.
 7. 7. Odsúhlasené akcie: "Deň matiek"-15.5.2016-Biela hora /Javorina/,"Havaj party"-9.6., "Výlet"-Sobrance-DDI,kúpele
 8.  L.H.
 9.  

 

RZ 18.1.2016

 

Stručne z obsahu:

 1. poďakovanie rodičom za aktívnu spoluprácu v 1.polroku
 2. vyhodnotenie vých.-vzdel. výsledkov za 1.polrok
 3. poplatok za triedny fond=5€ na 2.polrok
 4. Anglická konverzácia /ANK/-info o tom, čo sa majú učiť /od p.uč. Semanovej/ nájdete na našej stránke v sekcii ANGLICKÝ JAZYK /v 2.polroku/
 5. KURZ KORČUĽOVANIA-nahlásiť záujem /6-krát streda 10.2.,17.2.,2.3.,9.3.,16.3.,23.3./ od 8:30-Zimný štadión-polatok 5 € za celý kurz, doprava autobusom tam aj späť /zabezpečil p. Švenk- Ďakujeme:) / Rozvrh hodín bude upravený-bližšie info už čoskoro.L.H.

 

 •  

RZ 21.9.2015

Závery z rodičovského združenia:

 • v 1. ročníku budú žiaci hodnotení slovne
 • veci do školy pripravovať podľa rozvrhu hodín, nenosiť veci, ktoré v daný deň nepotrebujeme, nezabúdať to, čo si doniesť máme
 • kontrolovať peračník/ostrúhané ceruzy a farbičky, pero ešte nenosíme/
 • možnosť poistiť sa v Kooperatíve / na stratu vecí/ 0,80 eur /sumu môžeme aj zvýšiť 2,3-násobne: teda 1,6 prípadne 2,4 eur.Poistenie zrealizovať do konca septembra.
 • výška príspevku na RZ je odsúhlasená vo výške 20 eur za 1.dieťa, ak sú v škole viacerí, ďalší už neplatí. Príspevok uhradiť do 15. októbra.
 • doniesť do školy 1ks.toaletného papiera a 1 bal. hygienických vreckoviek
 • fotogragovanie žiakov /so Šlabikárom/ sa uskutoční budúci týždeň, záujem nahlásiť tr.uč.
 • sledovať internetovú stránku triedy /oznamy/
 • v ŠKD si budú deti tvoriť triedny fond vo výške 10 € ročne
 • triednym dôverníkom sa stal p.Milan Bartko

L.H.