Utorok

09.10.2018 12:29

SJ/ Vybrané slová

      U-str.14-Ako ľudia bývajú?

       Tvorenie slov predponami-  PL-samostatná práca

PDA/ Prečo železo hrdzavie?

        U-str.16

M-g/Opakovanie

INF/ www.vsetkovedko.sk

     PZ-str.4/10,11, str.5/12

Č/ Stratený zverinec

    Čítanka-str.16, úlohy1-4-ústne