Utorok

22.03.2016 17:26

SJL/Hláska a písmeno D,d- upevňovanie

      Šlabikár- str.27/1,2,3a-čítať text s porozumením

      Viem písať 2- str.13-malé dDÚ- dopísať stranu /okrem slova drevo/

      Pracovný list /D,d/- celá polstrana s malým d /slová/

MAT/ Sčítanie a odčítanie do 20, rozklad čísla na desiatky a jednotky

         PZ- str.35/celá

         PL veľkonočné počítanie- dokončiť za DÚ /aj vyfarbiť/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajtra do školy bez učebníc- zúčastníme sa Majstrovstiev Michaloviec v korčuľovaní /ako diváci/. Prosím, teplo sa oblečte!

Korčule donesú len Nicolas, Boris B., Zuzka a Natálka Š. Viac o akcii na hlavnej stránke. L.H.