Utorok

15.03.2016 16:09

SJL/ Hláska a písmeno N,n-vyvodenie

        Šlabikár- str.23/celá- DÚ- čítať slová dole /stĺpce, riadky/

        Viem písať 1- str.10-veľké N-celá postrana /aj slová EVA,LEV/

        Pracovný list /N/- 3 iadky, DÚ-posledné 4 riadky 

MAT/ Sčítanie a odčítanie do 20

         Malý zošit-samostratná práca-3 príklady na odčítanie so znázornením /zošity sú u v škole/

         PZ- str.31/celá

Zajtra /streda/ - KURZ KORČUĽOVANIA- učenie nenosíme!