Utorok

08.03.2016 15:23

SJL/ Hláska a písmeno Z,z-vyvodenie

       Šlabikár- str.20/celá, str.21/1a,b

       Viem písať 1- str.12-veľké Z /celá postrana/, str.6-vety

       Pracovný list /Z/- 3 riadky , DÚ- dopísať posledné 3 riadky

MAT/ Sčítanie a odčítanie do 20

          PZ-str.27/celá