Utorok- 7.2.2012

07.02.2012 13:37

SJL/   Hláska a písmeno z, Z- precvičovanie

         Šlabikár- str. 74/ celá

         Písanka- str. 14/ celá-  spoje vz, oz, veľké písané Z, DÚ- 2 riadky dole / spoje s veľkým Z/

PDA/ Spoznávame hodiny

         PZ- str. 26/ 1, 2

         / Na budúcu hodinu doniesť papierové hodiny, ak majú deti doma./