Utorok- 5.6.2012

05.06.2012 18:07

SJL/   Čítanka- str. 34/ AKO DETI KŔMILI SLONA- 1.časť, str. 35/ cv.1

          Písanka- str. 7/ celá

IFV/   Riešili sme úlohy na nástenke: www.bezkriedy.sk

          /heslo majú deti v žiackej knižke/

PDA/  Výstava plazov

         - zážitky deti kreslili do malého zošita z prírodovedy