Utorok- 5.5.2015

05.05.2015 18:33

SJ/ Prídavné mená-opakovanie

     U-str.92/8

     Opakovanie učiva-príprava na KOMPARO

M/ Zaokrúhľovanie

    PZ-str.42/1,2, DÚ-pr.3-dokončiť, PROJEKT-str.41-dokončiť

Č/ Čo si vtáčky štebocú, Stehlík a slávik

    Čítanka- str.88,89

    Čítanie s porozumením- príprava na KOMPARO