Utorok- 29.5.2012

29.05.2012 16:08

SJL/  Hláska a písmeno x, X- vyvodenie

         Šlabikár- str. 58/ celá

         Písanka- str. 3/ cv. 1- malé písané x a spoje, DÚ- posledný riadok /5 slov/

AJ/    Geometrické tvary, farby

        -  pripraviť sa na "farebný diktátik"

PDA/ Leto

         PZ- str. 42/ celá