Utorok- 29.4.2014

30.04.2014 20:07

SJ/ Vlastné mená osôb

     U- str.77/1,2, DÚ- napísať rodné mená a priezviská všetkých žiakov našej triedy

Č/ Jeleňvízor

    Čítanka- str.90-91

M/ Geometria- prenášanie úsečky pomocou pásika papiera

     PZ- str.79/celá