Utorok- 24.1.2012

24.01.2012 16:34

SJL/   Hláska a písmeno t, T- vyvodenie

         Zábavný Šlabikár: www.zsphorova.sk/modernaskola/prvy_stupen/slabikar/tema21/index.html

         Šlabikár- str. 68/ cv. 1

         Písanka- str. 10/ malé písané t a spoje - DÚ / 2 riadky/ slabiku ot nie/

PDA/ Zdravie a my

         PZ- str. 23/ 3