Utorok- 14.2.2012

14.02.2012 17:00

SJL/  Hláska a písmeno r, R- precvičovanie

        Písanka- str. 16/ celá, /spoje or, vr, veľké písané R a spoje/

PDA/ Spoznávame hodiny

        - praktické cvičenia na nácvik celej hodiny a pol hodiny, aplikačné ITV úlohy/viď foto/