Utorok- 12.5.2015

12.05.2015 13:45

SJ/Zámená

     Cvičný diktát- U-str.92

     U-str.94/1, 95/4, DÚ-str.95/cv.5

M/ Poradie sčítancov. Písomné sčítanie.

     PZ-str.45,46, 52/5, DÚ-str.47/4,5 /len sčítanie/

Č/ Dve sestry

    Čítanka-str.92