Utorok- 11.6.2013

11.06.2013 18:24

SJ/ Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás

      Rozprávanie o zvierati podľa pripraveného plagátu.

     Opakovanie učiva- rozlišovacie znamienka, tvorba 1,2,3- slabičných slov- dokončiť za DÚ

M/ Pripočítanie dvojciferného čísla s prechodom

     PZ- str.61/celá, U- str.44/42, DÚ-pr.33

Č/ O lietajúcom papieri

     Čítanka- str.103, úlohy 1,2-ústne