Štvrtok- 12.1.2012

12.01.2012 18:23

SJL/  Hláska a písmeno N,n- precvičovanie

        Šlabikár- str. 60/ celá

        - krátke písomné opakovanie /prepis slabík, slov, 1 vety, diktát z 5 slov/

        Písanka- str. 5/ celá, DÚ- prepis 9 slov v druhom stĺpci

M/    Číslica 9- sčítanie, odčítanie

        PZ- str. 64/ celá

PDA/ Ošetrovanie izbových rastlín

         PZ/ str. 20