Štvrtok

14.06.2018 10:38

M/ Opakovanie učiva

    Vyhodnotenie záverečnej písomnej práce

SJ/ Opakovanie učiva

       Polročné písomné opakovanie

       Kontrolný diktát

PDA/ Plazy

      U-str.62-64-pojmová mapa

     Prírodovedu si doneste v PONDELOK aj v UTOROK!