Štvrtok

17.05.2018 11:14

PDA/Prečo počujeme tlkot srdca?

        U-str.50-51-dokončiť pojmovú mapu "SRDCE"-DÚ

        Zmysly-vyhodnotenie písomného opakovania

SJ/ Opis ilustrácie

      U-str.98/1,2-ústne,cv.3-písomne

M-g/Telesá z kociek a ich plány

       PZ-str.40/1,2,3,4, str.41/5,6,7-DÚ