Štvrtok

10.05.2018 09:02

PDA/ Prečo si učením precvičujeme mozog? /nervová sústava/

        U-str.48-49-pojmová mapa

        Zmysly-písomné opakovanie učiva 

M/ Krížom-krážom násobilkou a delilkou

     PZ-str.62/35,str.63/36

Malá finančná akadémia-aktivity