Štvrtok

03.05.2018 11:01

PDA/ Prečo potrebujeme zmysly? /chuť, čuch/

         U-str.47, pojmové mapy v zošite, DÚ- zopakovať učivo o zmysloch-str.42-47

SJ/ Prídavné mená-upevňovanie

       U-str.91/22,23-ústne, str.92/24-ústne, cv.25-písomne, DÚ-Kozmix /kto ešte neodoslal/

M/ Krížom-krážom násobikou a delilkou

     PZ-str.56/celá

   Malá finančná akadémia-aktivity