Štvrtok

11.10.2018 11:47

SJ/ Vybrané slová po "B" /byť-biť, dobyť-dobiť/

      U-str.17/3,4,6-písomne, DÚ-cv.5 -písomne /do utorka/

M-g/ Opakovanie /premena jednotiek dĺžky/

     PZ-str.6/celá

PDA/ Prečo železo hrdzavie?

     U-str.16-17

     KOZMIX-Ozónová vrstva /kód M3GAA/

kamos.kozmix.sk