Štvrtok

31.03.2016 19:39

MAT/ Sčítanie a odčítanie do 20

        PZ-str.36/celá

        Malý zošit- rozklad 6 čísel na desiatky a jednotky /kto nestihol, dokončiť za DÚ/

SJL/ Hláska a písmeno D,d-upevňovanie

        Šlabikár- str.27/3b,4, str.28/celá, DÚ- HUPSOV sen-čítať 1.časť

        Pracovný list/D,d/- píšeme vety /celá polstrana/

        Viem písať 2- str.12- DÚ-dopísať posledné 3 riadky /v/

HUV/ Išla sova na tanec