Štvrtok

17.03.2016 15:30

MAT/ Sčítanie a odčítanie do 20 -príklady typu /5+3,15+3/

        PZ- str.32/celá

SJL/ Hláska a písmeno N,n-upevňovanie

        Šlabikár- str.24/1,2

        Viem písať 2- str.10 /malé n-celá polstrana/

        Praovný list /N,n/- DÚ-posledné 4 riadky /áno, meno, bazén, nanuk/

HUV/ Slávik Slovenska-triedne kolo- vyhodnotenie zajtra