Štvrtok

05.09.2012 17:13

Rozvrh hodín na štvrtok:

1.hod. - Výtvarná výchova

2.hod.- SJL-  čítanie

3. hod.- Vlastiveda

4. hod. Etická výchova/Náboženská výchova

Doniesť treba: čítanku, učebnicu vlastivedy, slovníček, peračník. 

V piatok budú didaktické hry/do školy bez učebníc/, obed a ŠKD bude v riadnom režime. L.H. :)