Štvrtok- 8.12.2011

08.12.2011 15:55

SJL/   Hláska a písmeno u, U - vyvodenie

         Šlabikár- str. 52/1

         Písanka- str. 14/ malé písané u, ú

M/     Číslica 8, sčítanie, odčítanie

         PZ- str. 55/ celá

PDA/  Vianoce

          PZ- str. 19/ celá

         Postupne sa učiť naspamäť básničku zo slovníčka.