Štvrtok- 7.6.2012

07.06.2012 14:36

SJL/  Čítanka- str. 8- LASTOVIČKA NA LEPE- čítať 1. časť

        Písanka- str. 9/ celá /písanky ostali na kontrolu v škole-nehľadať :)/

M/    PZ- str. 66/ celá, str. 65 dokončiť za DÚ

PDA/ Opakovanie- str. 44/celá