Štvrtok- 31.5.2012

31.05.2012 14:58

SJL/   Hláska a písmeno x, X- precvičovanie

         Šlabikár- str. 61/ Max- čítať celý text, str. 64- krížovka

         Písanka- str. 4/1, 2, na str. 5 odpis slov z tabule: Max, boxer, mixér, taxík, taxikár, texasky,

         DÚ- prepíš do písanky 8 ľubovoľných slov zo Šlabikára zo str. 62

M/    Čísla 0- 20, sčítanie, odčítanie, slovné úlohy

        - písali sme samostatnú prácu zameranú na sčítanie, odčítanie, slovné úlohy

PDA/ Leto

        PZ- str. 43/ celá