Štvrtok- 26.1.2012

26.01.2012 16:57

SJL/  Hláska a písmeno t, T- precvičovanie

        Šlabikár- str. 69/ Mama, tato a my- čítať celý text / okrem cv. 3/

         Písanka- str. 11/ celá

M/     Číslica 10- sčítanie, odčítanie

         PZ/ str. 71- celá

PDA/  Zdravý život- zdravá výživa

         DÚ- do malého zošita nakresliť alebo nalepiť mlieko a mliečne výrobky.