Štvrtok- 24.4.2014

26.04.2014 08:38

SJ/ Podstatné mená

     U- str.73/1, 74/3

     - vedieť, čo sú podstatné mená a ako sa na ne pýtame

M/ Geometria- násobok úsečky

     PZ- str.75/celá, str.76/1

PDA/ Prečo počujeme tlkot srdca?

    U- str.50-51, vedieť odpovedať na otázky na str.51-dole

Č/ Písanka- str.6/celá