Štvrtok- 23.2.2012

23.02.2012 13:44

SJL/  Hláska a písmeno b, B- vyvodenie

        Písanka -cvičný diktát /na poslednú stranu/. 8 slov: šašo, Aleš, píše, Šimon, Maroš, uši, Peter, kapusta.

        Šlabikár- str. 6/ cv. 1, 2

        Písanka- malé písané b a spoje /str. 20

M/    Čísla 0-20, usporiadanie, porovnávanie

        PZ- str. 7/ celá

PDA/ Zvieratá a ich pohyb

         PZ- str. 28, 29