Štvrtok- 21.5.2015

21.05.2015 16:44

SJ/ Slovesá

      U-str.104/1,2, str.105/3, DÚ-cv.4

      Zopakovať učivo o zámenách a číslovkách!

M/ Sčítanie a odčítanie do 10 000

     PZ-str.50/celá

     Precvičovať písomné sčítanie a odčítanie!

PDA/Prečo sú rastliny zelené?

       U-str.64-65

       Zopakovať učivo o včele /kto neodpovedal/.