Štvrtok- 2.2.2012

02.02.2012 17:47

SJL/  Hláska a písmeno k, K- upevňovanie

         Šlabikár- str. 73/ celá

         Písanka- str. 13/ cv. 7

         Do malého zošita Slovenský jazyk prepis slov: Kamil, mláka, matka, mak, kakao, Janka, Kvetka, múka, vlak, kvety.

M/     Sčítanie a odčítanie do 10

         PZ- str. 75/ celá

PDA/ Hlavné časti ľudského tela

         PZ- str. 24/ cv. 1