Štvrtok- 19.1.2012

19.01.2012 14:33

SJL/  Hláska a písmeno p, P

        Zábavný šlabikár: www.zsphorova.sk/modernaskola/prvy_stupen/slabikar/tema17/testiky.html

        Šlabikár - str. 64/ celá, čítať aj novú kartu so slabikami

        Písanka- str. 8/ cv. 3,4- veľké P a spoje, DÚ- str. 9/ 5- 3 riadky/ pes, popol, palma/

M/     Číslo 10

         PZ- str. 67/ celá, DÚ- 2 riadky čísla 10

PDA/ Zdravie a my

        PZ- str. 22/ celá