Štvrtok- 1.12.2011

01.12.2011 18:32

SJL/  Hláska a písmeno s, S- vyvodenie

        Písanka- str. 10/ malé písané s

        Šlabikár- str. 50/ celá

M/    Číslica 7- sčítanie, odčítanie, porovnávanie

        PZ- str. 50/ celá

PDA/ Prichádza zima

         PZ- str. 18