Streda

09.05.2018 09:18

SJ/ Opis predmetu

     U-str.93/1,2-ústne,cv.3-písomne

M/ Krížom-krážom násobilkou a delilkou

    PZ-str.62/31,32,33,34 /dokončiť str.61-kto dnes nemal DÚ/

     Malá finančná akadémia-aktivity

Č/ Mimočítankové čítanie

    Špinko a Špinka v lese-scenár