Streda

26.09.2018 11:35

M/ Písomné opakovanie učiva /Násobenie a delenie v obore do 100/

     Kontrolná práca

     Poradie počtových operácií-PZ-str.14/4

SJ/ Tvorenie slov predponami

      U-str.8/vedieť vysvetliť, čo je to PREDPONA

      Vyhodnotenie písomného opakovania učiva 3.ročníka. 

       /Opravná práca bude v piatok/.