Streda- 8.2.2012

08.02.2012 16:14

SJL/   Hláska a písmeno z, Z- precvičovanie

         Šlabikár- str. 75 ZIMA - čítať 1. časť

         Do malého zošita prepis 2 viet: My máme sivý záves. Oto je tu sám.

         Písanka- str. 15/ cv. 3, DÚ- dopísať riadok Zuzana a cv. 4

M/     Sčítanie a odčítanie do 10

         PZ- str. 78/ celá