Streda- 7.5.2014

08.05.2014 09:03

SJ/ Vlastné podstatné mená- názvy miest

     U- str.80/1, 2 /len obce a rieky/

M/ Štvorciferné čísla

     PZ- str.35/celá U- str.43/4- samostatná práca /zošity sú v škole/

Č/ Zátoka zátok

     Čítanka- str.96

     Učíme sa texty divadelnej hry zo scenára- podľa rozdelenia rolí- hlavne posledné 2 strany!