Streda- 30.11.2011

30.11.2011 16:49

SJL/  Hláska a písmeno o, O - vety

        Šlabikár- str.49 - opakovanie

        Písanka- str. 9/ cv. 7, / DÚ- 4 riadky do "krasopisného zošita"- j, J, o, O/

M/    Číslica 7- sčítanie odčítanie do 7

        PZ- str. 49/ celá