Streda- 25.1.2012

25.01.2012 17:05

SJL/  Hláska a písmeno t, T

         Písanka- str. 10/ veľké písané T a spoje

         Šlabikár- str. 68/ dokončiť, str. 69/ Mama, tato a my- čítať prvú polovicu textu

M/    Číslo 10- sčítanie, odčítanie, porovnávanie

        PZ- str. 70/ celá