Streda- 22.2.2012

22.02.2012 16:17

SJL/ Hláska a písmeno š, Š- precvičovanie, upevňovanie

       Šlabikár- str. 3/ ŠKOLA- čítať už celý text, str. 4, 5

       Do malého zošita SJ prepis slov: Saša, šije píše, šalát, Miluška, špenát, Aleš, Maroš, Šimon, myška

M/  Čísla 0-20- usporiadanie, porovnávanie

       PZ- str. 6/ celá