Streda- 15.2.2012

15.02.2012 15:50

SJL/  Hláska a písmeno r, R- precvičovanie

        Šlabikár- str. 76/2- Tajná matematika, str. 77/čítať prvú časť článku VÝLET

        Písanka- str. 17/4, cv. 5 dokončiť za DÚ / 1 riadok/

M/    Desiatky a jednotky

        PZ- str. 2/ celá