Streda- 13.5.2015

13.05.2015 18:12

M/ Písomné sčítanie

     PZ-str.48/celá

SJ/ Zámená

     U-str.96/cv.9

VLA/ Život v stredovekom meste

        -doplniť pojmovú mapu, vedieť o tom porozprávať

Č/ Mimočítankové čítanie

     Výlety tety Ety- doma do stredy prečítať str. 56-60