Streda- 12.6.2013

12.06.2013 14:27

SJ/ Opakovanie učiva

       Príprava na zajtrajšiu záverečnú písomnú prácu- rozdeľovanie slov na slabiky, rozdeľovanie hlások, písanie i,í/y,ý po tvrdých a mäkkých spoluhláskach /v malom zošite/.

      Prezentácie dobrovoľnej domácej úlohy - plagátu o ľubovoľnom zvieratku.

Č/ O červenom smreku

     Čítanka- str.104/1.časť

      Písanka- str.38/celá

M/ Pripočítanie a odčítanie 2-ciferného čísla s prechodom cez 10

      PZ- str.62/celá- pr.4,5 dokončiť za DÚ

      Precvičovanie učiva- príprava na piatkové záverečné opakovanie- sčítanie a odčítanie jednocif. čísla bez prechodu aj s prechodom cez 10, sčítanie a odčítanie dvojciferného čísla bez prechodu cez 10, usporiadanie čísel, porovnávanie čísel, slovné úlohy v obore do 100 /v malom zošite/.