Streda- 1.2.2012

01.02.2012 17:10

SJL/  Hláska a písmeno k, K- precvičovanie

        Šlabikár- str. 72/1 / celá/

        Písanka- str. 13/ 5, DÚ- cv. 6

M/    Sčítanie a odčítanie do 10 - porovnávanie

        PZ- str. 74/ celá