Poplatok ŠKD

30.04.2012 17:24

Poplatok ŠKD /12 €/ za máj, jún 2012 prosím uhradiť čo najskôr p. vychovávateľke. Ďakujem. L.H. :)