Pondelok

08.10.2018 12:22

Č/Stratený zverinec

   Čítanka-str.16-17

VLA/ Náš samosprávny kraj

       Košický kraj-hranice, pohoria, nížiny, rieky, jaskyne

M-g/ Opakovanie

     U-str.3-cv.7,8, str.4/9